January 2020
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
December 30, 2019 December 31, 2019 January 1, 2020 January 2, 2020 January 3, 2020

Category: Motion DocketsPart I – No Motions

Part I – No Motions

Category: Motion DocketsPart II - No Motions

Part II - No Motions

Category: Motion DocketsPart III

Part III

Category: Motion DocketsPart IV

Part IV
January 6, 2020 January 7, 2020 January 8, 2020 January 9, 2020 January 10, 2020

Category: Motion DocketsPart I

Part I

Category: Motion DocketsPart II

Part II

Category: Motion DocketsPart III

Part III

Category: Motion DocketsPart IV - No Motions

Part IV - No Motions
January 13, 2020 January 14, 2020 January 15, 2020 January 16, 2020 January 17, 2020

Category: Motion DocketsPart I

Part I

Category: Motion DocketsPart II

Part II

Category: Motion DocketsPart III

Part III

Category: Motion DocketsPart IV

Part IV
January 20, 2020 January 21, 2020 January 22, 2020 January 23, 2020 January 24, 2020
January 27, 2020 January 28, 2020 January 29, 2020 January 30, 2020 January 31, 2020

Return to calendar